Wales

I ba raddau gall tyrbinau arnofiol bweru ein cartrefi? – #NewsEverything #Wales

Mae yna gynnig i godi

fferm wynt 96 megawat mewn ardal 28 milltir oddi ar arfordir Sir Benfro erbyn 2027, allai bweru 90,000 o gartrefi.

Click here to Get upto 70% off on Shopping

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
Close
Close