Wales

Cei Connah wedi ‘cau eu llygaid’ i salwch cyn gêm Ewropeaidd – #NewsEverything #Wales

Andy Morrison

picture copyrightGetty Pictures

Dywed rheolwr Clwb Pêl-droed Cei Connah eu bod wedi gorfod “cau eu llygaid” i’r ffaith fod tri o chwaraewyr y clwb wedi cychwyn y gêm yn erbyn Dinamo Tbilisi nos Iau a hwythau ddim yn teimlo’n dda.

Fe aeth y gêm yng Nghynghrair Europa yn ei blaen er i bedwar o chwaraewyr y tîm o Gymru brofi’n bositif am Covid-19.

Cyn herio Dinamo Tbilisi, roedd y tri – yn ogystal ag un arall oedd yn dangos symptomau – wedi hunan ynysu.

Cafodd y penderfyniad ei wneud i chwarae’r gêm yn dilyn ymgynghoriad gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru, UEFA a Chymdeithas Bêl-droed Cymru.

  • Cynghrair Europa: Cei Connah 0-1 Dinamo Tbilisi

Dywedodd rheolwr Cei Connah, Andy Morrison: “Mae tri o fechgyn wedi dod yma heno a dydyn nhw ddim yn dda.

“Ac mae fel – ‘hogia, dydw i ddim am ei glywed. Allai ddim clywed heno eich bod chi’n sâl… beth am i ni fwrw ati’.

“Fe glywes i hynny cyn y gêm a mi fu’n rhaid i ni gau ein llygaid i hynny ac ni fydde’ chi wedi sylweddoli byth fod rhai yma heno nad oedden nhw’n teimlo’n wych.”

picture copyrightGetty Pictures

Fe gafodd y gêm yn ail rownd rhagbrofol y gystadleuaeth ei chwarae ar y Cae Ras yn Wrecsam am nad yw stadiwm Cei Connah yn cydymffurfio gyda rheolau Covid-19.

Roedd tri chwaraewr wedi derbyn cadarnhad pendant eu bod wedi eu heintio gyda Covid-19 cyn y chwiban gyntaf.

Colli oedd hanes Cei Connah yn y diwedd yn dilyn cic o’r smotyn hwyr gan Giorgi Gabedava.

Mae UEFA, corff llywodraethu’r gêm yn Ewrop wedi cael cais am sylw a dywedodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru y bydd angen iddyn nhw gasglu’r holl ffeithiau cyn gwneud unrhyw sylw eu hunain.

Dywedodd Llywodraeth Cymru na fyddai’n gwneud sylw ar yr achos unigol yma, ond y cyngor i unrhyw un sy’n dangos symptomau Covid-19 ydy i hunan-ynysu am o leiaf 10 diwrnod.

Straeon perthnasol

Click here to Get upto 70% off on Shopping

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
Close
Close
%d bloggers like this: