Wales

Canllawiau Covid yn ‘methu ysgolion’, medd undebau – NewsEverything Wales

“Pan mae gennych chi 10,000 o achosion Covid mewn ysgolion ym mis Medi yn unig, pan mae gennych chi astudiaethau sy’n dweud y bydd un o bob saith plentyn sy’n cael Covid yn datblygu Covid hir, pan mae gennych chi athrawon sy’n gorfod dysgu plant yn y dosbarth ac ar-lein, pan mae gennych chi brifathrawon yn dychwelyd i’r ystafell ddosbarth, mae’n rhaid gofyn i Lywodraeth Cymru: ‘Pa mor ddrwg sy’n rhaid i bethau fod cyn i chi weithredu?'”

Click here to Get upto 70% off on Shopping

Observe News Everything for News Right now, Breaking News, Newest News, World News, Breaking News Headlines, Nationwide News, Right now’s News

#Canllawiau #Covid #methu #ysgolion #medd #undebau

Source

Tags

Leave a Reply

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: