Anemos Blog Theme

A premium lightweight and multiuse Blogging WordPress theme.

It will cover your needs for a simple personal blog to any thematic site due to its flexibility and powerful features.

Tuesday, September 29, 2020
Wales

‘Angen i Gething fynd i’r afael â phrofion coronafeirws’ – #NewsEverything #Wales

blank
0views

Prawf coronafeirwsPicture copyright
Getty Photos

Dylai’r Gweinidog Iechyd “fynd i’r afael” â phrofi am coronafeirws, yn ôl cadeirydd Pwyllgor Iechyd Senedd Cymru.

Dywed AS Plaid Cymru De Cymru, Dr Dai Lloyd bod Vaughan Gething wedi “dewis bod yn rhan o system y DU” ac o’r herwydd “ni allai ddweud ‘nad fy mai i yw e, mae e lawr i’r DU’.”

Mae Mr Gething wedi dweud fod trafferthion yn Labordai Goleudy Llywodraeth y DU yn “annerbyniol” ond fe fynnodd ddydd Mercher na fyddai’n “synhwyrol” i beidio â’u defnyddio nawr.

Mae pobl sy’n dymuno cael profion Covid-19 wedi trafod eu rhwystredigaeth dros hyd yr amser mae’n ei gymryd i gael un a pha mor bell mae disgwyl iddyn nhw deithio.

Awgrymodd Dr Lloyd, sydd hefyd yn feddyg teulu, system sy’n galluogi pobl i drefnu prawf trwy eu meddyg teulu eu hunain, yn hytrach na gorfod gwneud hynny ar-lein.

Dywedodd wrth Radio Wales ei fod yn “eithriadol o bryderus oherwydd mae’n ymddangos ein bod yn gweld ton newydd o’r feirws”.

‘System dameidiog’

Pan ofynnwyd a fyddai’n effectively petai meddygon teulu’n rhedeg y system fe gytunodd gyda’r awgrym.

“Bydde, yn y bôn… fel gwasanaeth cyhoeddus, mae gyda chi broblem, rydych chi’n mynd i weld eich meddyg teulu, mae hello neu ef yn trefnu’r prawf, yn trefnu’n canlyniad ac yn datrys eich sefyllfa chi.

“Mae’r system sydd gyda ni nawr yn dameidiog ac mae llawer o bobl yn rhan ohono.

“Mae’n system breifat newydd, gymhleth ar ben darpariaeth arferol y GIG… mae’n amhosib i’r gwrthbleidiau graffu ar yr hyn sy’n mynd ymlaen yn union, oherwydd mae pawb yn dweud bod e’n fai ar rywun arall.”

Picture caption

Roedd canolfan brofi Abercynon ar gau am gyfnod wrth i swyddogion sicrhau mwy o provide profi

Ddydd Llun, roedd yna adroddiadau fod canolfan brofi yn Abercynon, yn Rhondda Cynon Taf, wedi rhedeg allan o brofion am gyfnod.

Dywedodd swyddog yn y ganolfan wrth BBC Cymru fod y safle wedi cau am ychydig oriau tra’u bod wedi casglu mwy o brofion o Abertawe.

Ar raglen Claire Summers ddydd Mercher, dywedodd Mr Gething bod diffyg profion “yn wirioneddol rwystredig” ond bod Llywodraeth Cymru eisoes yn disgwyl symud mwy o unedau profi’n ôl i Gymru’r wythnos hon.

“Rwy’n disgwyl y bydd gyda ni hyd at bump yn ychwanegol,” meddai.

“Rydym yn edrych ar agor lonydd ychwanegol ymhob un o’r canolfannau gyrru-i-mewn… gall y rheiny wedyn fynd i labordai Iechyd Cyhoeddus Cymru, fydd yn cynyddu’r capasiti.

“Bydde hefyd yn golygu nad ydyn ni’n rhoi mwy o brofion i’r system Goleudy sy’ methu dygymod â’r galw cyfredol.”

Newid system ‘ddim yn syml’

Ychwanegodd fod defnyddio pa bynnag provide profi wrth gefn sydd ar gael yn fater mwy cymhleth nag y mae’n ymddangos,

“Dyw e ddim mor syml â rhoi switsh ymlaen a symud 10,000 o brofion i ganolfannau cymunedol dan y system bresennol,” meddai.

Ond dywedodd na fyddai Cymru’n stopio defnyddio’r Labordai Goleudy.

“Bydde chwalu’r system a meddwl y gallwn ni ailddechrau o fewn dyddiau… ‘sa i’n meddwl y byddai hynny’n synhwyrol o gwbl. Does gyda ni mo’r arian ychwanegol.”

Click here to Get upto 70% off on Shopping

Source

Leave a Response

Translate »
%d bloggers like this: